ברוכים הבאים לאתר “מזגן און ליין”

אנא קרא בעיון הסכם זה לפני שימוש באתר ולפני ביצוע הזמנה מהאתר.

בגלישה ו/או בשימוש באתר – או על-ידי ביצוע רכישה מהאתר – הינך מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה.

כל האמור לעיל ולהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מופנה כמובן גם לנשים.

בעת ביצוע הזמנה אצלנו אתה מצהיר ומאשר כדלהלן:
1. כי אתה מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה; וכן
2. כי הינך בן 18 שנים לפחות.

המידע והשירותים הניתנים באתר זה, ניתנים ע”י חברת מזגן און-ליין בע”מ (להלן: “מזגן און-ליין”), והם ניתנים בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

מזגן און-ליין מציעה באתר זה מידע לגבי מוצרי אקלים, כגון מזגנים, חימום סולארי ותת ריצפתי, קמינים, מפוחים, מאווררים ועוד – וכן אפשרות קניה של מוצרים כאמור, דרך האתר.

שימוש במידע ובשירותים

 1. כל המידע [לרבות ייעוץ, “המהנדס הווירטואלי”, “תכנון מיזוג אוויר”, הדרכה, מאמרים, עלון מידע אלקטרוני והמלצות] והשירותים הניתנים באתר, ניתנים למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד – ואינם מהווים תחליף לאבחון וייעוץ מקצועי בבית הלקוח – וגם לא לכל שירות מקצועי אחר.
 2. עוד יובהר, כי “המהנדס הווירטואלי” – וכל אופציית תכנון מיזוג אוויר אחרת המצויה באתר – הינו בבחינת אינדיקציה ראשונית בלבד – ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ספציפי בבית הלקוח.
 3. מידע ושירותים אלה אינם באים במקום – ואינם אמורים להוות תחליף ל – חוות דעת מקצועית שתינתן ע”י מומחה, שביקר בבית הלקוח.
 4. השימוש באתר זה כפוף להצהרות ו/או לתנאים נוספים, העשויים להופיע באתר זה.
 5. מזגן און-ליין, או מי מסוכניה, אינם אחראים בשום דרך, ישירה או עקיפה, לכל פעולה שנעשתה או שנמנע מלעשותה בעקבות המידע שהוצג באתר זה.
 6. למרות העובדה שמזגן און-ליין וספקי התוכן שלה משתדלים להשאיר מידע זה מדויק, שלם ומעודכן ככל האפשר, אין מזגן און-ליין ו/או ספקי התוכן שלה יכולים לערוב לדיוקו, שלמותו ו/או אי-התיישנותו של מידע כאמור – והם אף אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן, שנבעו מתוך הסתמכות על מידע כאמור.
 7. במקרה בו נפלה טעות בתוכן האתר, לרבות בתמונה, מאפיין של מוצר ו/או שירות, לא תחייב טעות זו את מזגן און ליין. כל התוכן באתר יהיה כפוף למידע המסופק עם המוצר ו/או השירות בעת רכישתו ו/או קבלתו בפועל, ובכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה, האחרונים יגברו.
  מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה בין התוכן המופיע באתר (לרבות תנאי האחריות למוצר המפורטים באתר) ובין תעודת האחריות, הוראות ההפעלה ו/או כל מידע נוסף המסופק עם המוצר, יגבר נוסחם של האחרונים.
 8. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. המוצרים המופיעים אינם בהכרח מוצר סטנדרטי ו/או כלולים במחיר המוצר. מזגן און ליין שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים, דגמים ומחירים באתר ללא הודעה מוקדמת.

תשלום

 1. כל התשלומים בגין המוצרים הנמכרים דרך האתר נעשים מראש, דרך האתר. אפשרויות התשלום מפורסמות באתר ומעודכנות מעת לעת.
 2. כל משתמש יחויב בתשלום בהתאם להסדר התשלומים עליו יוסכם עימו ואשר לו יתחייב.
 3. מערכת הגבייה של מזגן און-ליין תעשה שימוש בכרטיס האשראי שהוזן לצורך חיובים. במידה ומסיבה כלשהי לא יכובד התשלום ע”י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, למזגן און-ליין עומדת הזכות לבטל את עיסקת הרכישה לאלתר – ובכך לבטל הסכם זה – ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר.
 4. מזגן און-ליין עושה שימוש באמצעי הצפנה, בהתאם להוראות חברות כרטיסי האשראי, המעבירים את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת בתקן PCI-DSS תקשורת מוצפנת ומאובטחת SSL.
 5. אספקת המוצרים הינה בתוך 4 ימי עסקים ממועד אישור העיסקה על-ידי חברת האשראי, אלא אם צוין אחרת באתר.
 6. כדי לרכוש מוצר או שירות באתר, יש לציין תחילה את שם המשתמש או את מספר תעודת הזהות וסיסמא אישית, אשר ילוו את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן יתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא”ל, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. מזגן און ליין ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי המשתמש. מזגן און ליין לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמש לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש בשירותים, באמצעות האתר.
 1. 4.2. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.
 2. 4.3. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט נגד מגישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

קישורים לאתרים אחרים

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כשירות בלבד לגולשי האתר. מזגן און-ליין אינה מאשרת אתרים אלה או את המידע, התכנים, המוצרים ו/או השירותים המופיעים או נגישים באמצעות אתרים אלו – והשימוש בהם, לרבות קבלת מידע, תכנים מוצרים ושירותים, הינם על אחריות הגולש בלבד.

ביטול העיסקה והחזר כספים

 1. על מנת לבטל את העיסקה עם מזגן און-ליין, יש לפנות אל מזגן און-ליין באמצעות משלוח דוא”ל לכתובת info@mazganonline.co.il.
  כתובת דוא”ל זו מוגנת מפני spambots. יש לאפשר JavaScriptעל-מנת לראות את הכתובת.
  בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו ואת מספר הזהות שלו.

  תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת פקס/מייל במשרדי מפעילת האתר או מועד ביצוע שיחת הטלפון. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בארץ או במידה והביטול יעשה לאחר השעה חמש, ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.
 2. ביטול הזמנה על ידי משתמש יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם לתנאים המפורטים להלן.
 3. המשתמש רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת תעודת המשלוח והחשבונית, לפי המאוחר מביניהם. במקרה של רכישת שירות, יהיה רשאי המשתמש לבטלו בתוך 14 (ארבע עשר) ימים מיום הזמנת השירות או מיום מסירת חוזה בכתב, לפי המאוחר – ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השרות להינתן. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 4. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. לאחר מתן הודעת ביטול יהיה על המשתמש להחזיר את המוצר למחסני הספק, או לחילופין לבקש מהספק שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לספק. שליחות האיסוף תעשה ע”פ יכולתו של הספק ובמימון נוסף ע”י המשתמש.
 5. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, מזגן און ליין תהא רשאית, אך אינה חייבת, לחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של 5% מערך ההזמנה או 100₪, לפי הנמוך מביניהם.

הסרת אחריות

 1. למזגן און ליין אין כל אחריות למוצרים הנמכרים דרך האתר. האחריות על המוצרים הללו ניתנת על-ידי היצרנים/יבואנים של אותם מוצרים.
 2. למזגן און ליין אין כל אחריות להתקנת המוצרים הנמכרים דרך האתר – אלא אם ההתקנה נעשתה על-ידי מזגן און ליין עצמה. האחריות על התקנת המוצרים הללו ניתנת על-ידי מי שהתקין אותם בפועל אצל הלקוח.
 3. מזגן און-ליין מסירה מעצמה כל אחריות – ישירה, עקיפה ו/או משתמעת – בנוגע למידע, לשירותים ולתכנים המופיעים באתר זה, לרבות כל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה לשימוש ספציפי ואי-הפרה.
 4. כל המידע, התכנים, השירותים וחומרים אחרים המצויים באתר זה ו/או הנגישים דרכו, ניתנים “כפי שהם” (AS IS) ובהתאם לזמינותם, ללא אחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת. במידה המרבית המתאפשרת על-פי כל דין, מזגן און-ליין מסירה מעצמה כל אחריות, מפורשת או משתמעת – ובכלל זה אף אחריות משתמעת לגבי סחירות והתאמה למטרה מסויימת, העדר וירוסים, דיוק ו/או שלמות תגובות ותוצאות, העדר-רשלנות ו/או העדר-מקצועיות. מזגן און-ליין אינה מתחייבת כי אתר זה או השרתים המאפשרים פעולתו הינם או יהיו נקיים מווירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים.
  מזגן און-ליין אינה מתחייבת ואינה מציגה מצגים לגבי השימוש או תוצאות השימוש בחומרים המצויים באתר זה, בכל הנוגע לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל תכונה אחרת שלהם. כמו-כן, אין כל אחריות לגבי מצב הבעלות, ההנאה השקטה, החזקה הנקייה, ההתאמה לתיאור ו/או אי-הפרה. אין בכל מידע או עצה, הניתנים על-ידי מזגן און-ליין או סוכניה, בעל-פה או בכתב, כדי ליצור אחריות ו/או כדי להגדיל בכל דרך את היקף האחריות המפורטת לעיל. משתמשים יישאו במלוא המחיר והעלות של כל השירותים והתיקונים.
 5. מזגן און-ליין אינה מבטיחה תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר זה ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו ו/או המוצרים הנמכרים דרכו – ולפיכך אתה מבין ומסכים, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד מזגן און-ליין, אם לא תקבל את התוצאה לה ציפית ו/או אליה כיוונת.
 6. השימוש באתר זה ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו נעשה על-אחריותך בלבד.

הגבלת אחריות

 1. בכל מקרה לא תהיה מזגן און-ליין אחראית לכל נזק ייחודי, ישיר, עקיף, נסיבתי, עונשי, ספציפי, מקרי ו/או משמעותי – או לכל נזק שהוא, אשר ייגרם כתוצאה משימוש בחומרים המצויים באתר זה ו/או מאובדן של: יכולת שימוש, עבודה, לקוחות, מידע, השקעה ו/או רווחים, אפשרות תביעה וכד’ – בין אם הוא נובע מהפרת חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוצרים או מכל מקור אחר, אפילו אם אפשרות לנזק שכזה הייתה ידועה.
 2. ייתכן כי החוק הרלבנטי לא יאפשר את הסרת האחריות או הגבלתה לגבי סוגי נזקים שונים, כך שייתכן שההסרה או ההגבלה לעיל אינה רלבנטית לגביך. בכל מקרה לא תעלה אחריותה של מזגן און-ליין כלפיך לגבי כל נזק, אובדן ו/או עילת תביעה – בין אם מקורם חוזי, רשלני, נזיקי או אחר – על הסכום ששילמת בפועל, אם בכלל, לידיה של מזגן און-ליין.
 3. בכל מקרה, אחריותה של מזגן און-ליין לשירותים הניתנים באמצעות האתר, מוגבלת במפורש להחזר כספי או לזיכוי הלקוח בגובה הסכום ששולם בפועל בלבד. הנך מאשר ומסכים, כי ההגבלות לעיל הינן תנאים יסודיים להסכם זה – וכי אתה מודע לכך, כי האתר אינו ניתן לשימושך ללא מגבלות אלה. ייתכן כי ישנם חוקים, המתייחסים להגבלות אחריות אלו.

שיפוי ופיצוי

 1. הינך מתחייב ומסכים לשפות את מזגן און-ליין וסוכניה, להגן עליהם ולהחזיקם כנטולי-אחריות לכל וכנגד כל חיוב, אובדן, טענה ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), הקשורים להפרה שלך את הסכם זה ו/או לכל פעולה שלך הקשורה לאתר זה.

קנין רוחני

 1. כל התכנים המתפרסמים באתר הינם בבעלותה של מזגן און-ליין ו/או ספקיה ומוגנים על-ידי חוקים שונים.
  אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, להוריד, להדביק, לשדר, לשווק, לתרגם או להפיץ בכל דרך שהיא חומר כלשהו מאתר זה.
  כל שימוש לא-מורשה בחומרים כאמור, עלול לגרור תביעה אזרחית ו/או פלילית כנגדך, בהתאם לכל דין.
  בכל מקרה אין להעתיק, להפיץ או להעביר כל פריט מהאתר, בחלקו או במלואו, לרבות עיצוב האתר וסימני המסחר המופיעים בו, ללא הסכמה מוקדמת, בכתב, ממזגן און-ליין.
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג crawlers, robots וכדומה, הסורקות, מעתיקות ו/או מאחזרות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
 3. “מזגן און-ליין” הינו סימן מסחר של מזגן און-ליין. כל סימני המסחר האחרים הינם רכושם של בעליהם.

שינויים באתר

 1. למזגן און-ליין ולספקיה עומדת הזכות לערוך שיפורים ו/או שינויים במידע, תוכן, שירותים ומוצרים באתר, או כל חלק בהם – או לסיים את פעילותו, בכל זמן וללא הודעה מראש. אנו אף יכולים להטיל מגבלות לגבי חלקים מסוימים של האתר, או להגביל גישתך לחלק מהאתר או לכולו, ללא התראה וללא כל חבות בגין פעולות אלה. מזגן און-ליין יכולה לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע הופעתם באתר זה. לפיכך, אתה מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, מפעם לפעם – והמשך השימוש באתר זה והגישה אליו על-ידך ייחשבו כהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.
 2. אנו עשויים, מפעם לפעם, להעלות לאתר זה אירועים, תוכנה או תוכן מיוחדים, אשר יהיו כפופים לתנאים נוספים שיוצגו לעיונך. אתה מסכים שאם אתה תשתמש או תיכנס לאירועים, תוכנה או תוכן מיוחדים שכאלה, תנאים נוספים שכאלה יחייבו אותך.

פרטיות

 1. מזגן און-ליין מחויבת להגנת הפרטיות של המבקרים באתר ואינה חולקת מידע אישי עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך. אתה מסכים, כי למרות שמזגן און-ליין מתחייבת לעשות ככל שביכולתה על-מנת לשמור שהמשתמשים באתר, הספקים, המפיצים, סוכניה ומורשיה יפעלו בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו, מזגן און-ליין לא תוחזק כאחראית לפעולות צדדים שלישיים כלשהם, אשר יפרו את הצהרת הפרטיות שלנו.

שונות

 1. במקרה בו יכריע בית משפט מוסמך, כי סעיף כלשהו בהסכם זה נוגד את החוק, יראו סעיף שכזה כאילו נוסח מחדש, כך שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק – ושאר הסכם זה יישאר בתוקפו, במלואו.
 2. מזגן און-ליין יכולה להמחות חובותיה וזכויותיה לפי הסכם זה – ובמקרה של המחאה שכזו, יכולה מזגן און-ליין שלא להיות מחוייבת עוד בהסכם זה. אתה מתחייב בפני מזגן און-ליין, כי יש לך הסמכות להתחייב כלפי מזגן און-ליין בהתאם לתנאי הסכם זה.
 3. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 4. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר לשימוש באתר ו/או בחומרים המופיעים בו ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או בקשר עם השירותים המסופקים על ידי מזגן און-ליין – יובאו אך ורק בפני בית משפט בעל-סמכות בתל-אביב.
 5. מזגן און-ליין תהא זכאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון – ובכל מקרה שלא תעשה כן, לא יחשב הדבר לוויתור ו/או הסכמה ו/או מניעה מצידה – והיא תוכל להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתה.
 6. בכל מקום בו תימצא סתירה או חוסר התאמה בין הכתוב בהסכם זה לבין הכתוב בחלקים אחרים באתר, הנוסח הקובע הינו הנוסח בהסכם זה.

הסכמה

 1. על-ידי שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר זה, אתה מאשר כי קראת והבנת את כל ההסכם המפורט לעיל, כפי שיתוקן מפעם לפעם בהתאם לתנאיו – וכי אתה מסכים להיות מחויב בהסכם זה ובתנאיו, במלואם.

שאלות

 1. אם יש לך שאלות בקשר להסכם זה, אנא צור עמנו קשר לפי פרטי “צור קשר”, המפורסמים באתר.